พวงกุนแจและของที่ระลึก

พวงกุญแจและของฝาก ของที่ระลึกหลาย ๆ อย่าง เช่น เต่าน้อยของที่ะลึก ช้างน้อยของที่ระลึก เป็นการแปรรูปจากผ้าพื้นเมืองของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำพุงสามัคคี นักท่องเที่ยวชื่นชอบกันมากพเราะซื้อง่ายขายคล่อง ราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ 39,49,และ 59 บาท

Google Map