ข้าวทิพย์ร่มโพธิ์

ราคากิโลกรัมละ 150 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตร บ้านศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปานทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง 5 สายพันธ์ุ ภายใต้แบรนด์ข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ ข้าวพันธ์ุดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และผ้าทอน้ำมอญที่ทอสีจากธรรมชาติใช้น้ำแร่ทอผ้า ปราศจากสารเคมี ผลผลิต เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

วีดีโอแนะนำ

Notice: Undefined offset: 1 in C:\xampp\htdocs\view_detail_otop.php on line 91
Google Map