กลอยทอด

กลอยทอดกรอบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยป้าสำลี น้อยเสงี่ยม ใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ ซึ่งไม่มีที่ไหนทำเหมือน มีรสชาตอร่อย หวาน หอม และกรอบ บรรจุเป็นถุง โดยจำหน่ายถุงละ 25 บาท

Google Map