ผ้าตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นงานศิลปหัตถกรรมซึ่งผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้อำเภอแม่แจ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกในด้านการมีฝีมือการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตัวเอง ผ้าตีนจกแม่แจ่ม หมายถึง ผ้าฝ้ายหรื่อผ้าไหมที่ทอและจกลวดลายด้วยมืออย่างปราณีตตามกรรมวิธีการทอและการจกแบบดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองคือ เป็นงานหัตถกรรมที่ทุกขั้นตอนการผลิตทำด้วยมืออย่างปราณีตด้วยความรักและความอดทนของช่างทอ เพราะต้องใช้เวลาในการทอค่อนข้างนาน การจกลวดลายเป็นการจกแบบ “คว่ำลายลง” คือการจกจากด้านหลังของผืนผ้าโดยใช้ขนเม่นยกเส้นยืนเพื่อควักเส้นจกโดยสอดเส้นจกเว้นไปตามลวดลายหลัก ซึ่งช่างทอใช้ฝ้ายสอดสลับสีได้หลากสีตามภูมิปัญญา ความชำนาญและจินตนาการของช่างทอ โดยมีลวดลายหลักอยู่ 11 ลาย(แบบ) ได้แก่ลายหละกอนหลวง ลายเจียงแสนหน้อย ลายขันเสี้ยนสำ ลายหงส์ปล่อย ลายหงส์บี้ ลายโกมฮูบนก ลายโกมหัวหมอน ลายขันสามแอว ลายขัยแอวอู ลายกุด ขอเบ็ด ลายนกกูม โดยช่างทอได้นำส่วนประกอบของแม่ลายหลักแต่ละลายไปประสมประสาน ทำให้เกิดลวดลายใหม่และเป็นที่นิยมอีกจำนวน 5 ลาย ได้แก่ ลายหละกอนหน้อย ลายหละกอนกล๋าง ลายเจียงแสนหลวง ลายนาคกูม และลายนกนอนกูม ทั้งนี้ช่างทอยังคงรูปแบบลวดลายเดิมทั้งกระบวนการวิธีการทอและจกลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่ม

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ