ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

จะผลิตขนาดเดียวคือแผ่นใหญ่ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

แผนที่
Google Map

การติดต่อ