กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ รสชาติกลมกล่อมกรอบอร่อย เป็นการนำวัตถุดิบในชุมชนมาก่อให้เกิดเป็นสินค้า ผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในหมู่บ้านคีรีวงศ์ บรรจุเป็นถุง ถุงละ 25 บาท

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map