ขนมดอกจอก

เป็นขนมไทยผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้านคีรีวงศ์ เน้นรสชาติดั้งเดิม กรอบ อร่อย บรรจุเป็นถุงๆ ละ 20 บาท

แผนที่
Google Map