ไอศรีมกล้วยเล็บมือนาง

เนื้อกล้วยเล็บมือนาง เอาไส้กล้วยออกใช้แต่เนื้อกล้วยสุกงอม 35 % หั่นเนื้อกล้วยเล็บมือนางเป็นชิ้นเล็ก นำไปปั่นให้ละเอียด (ไม่ต้องกรองเนื้อออก) ใส่กล้วยเล็บมือนางปั่น น้ำตาลทราย และนมสดลงในหม้อ ใช้ตะกร้อมือคนจนข้นเป็นคัสตาร์ด พักไว้ 2 ชั่วโมง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ