ย่าม

เป็นงานฝีมือของชาวกะเหรี่ยง ที่ต้องมีความปราณีต ละเอียด เป็นการทอผ้า โดยใช้ด้ายที่ปั่นมาจากฝ้ายที่ปลูกขึ้นมาเอง ประโยชน์ เอาไว้ใส่ของพกพายามเดินทาง หรือใส่สิ่งของที่จำเป็น

แผนที่
Google Map

การติดต่อ