ผ้าถุง

เป็นงานฝีมือของชาวกะเหรี่ยง ที่ต้องมีความปราณีต ละเอียด เป็นการทอผ้าโดยใช้ด้ายที่ปั่นมาจากฝ้ายที่ปลูกขึ้นมาเอง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ