มะขามแช่อิ่มแห้ง

มะขามชิ่มแห้ง มีทั้งขนาดครึ่งกิโลกรัม หนึ่งกิโลกรัม และขนาดใหญ่สุด ๒ กิโลกรัม บรรจุในถุงสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้า

การติดต่อ