ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ปุ๋ยมูลไส้เดือน มีอนุภาคเล็ก ทำให้เกิดธาตุอาหารหลักของต้นไม้ต่างๆ และทำให้ดินรวนซุย เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนแบบประหยัดพื้นที่ (เลี้ยงแบบคอนโด) วัสดุ-อุปกรณ์ 1.กะละมัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ตามความต้องการโดยทำการเจาะรูที่กะละมังเป็นรูระบายน้ำเล็กๆ จำนวน 5-6 รู โดยกะละมังชั้นล่างสุดไม่ต้องเจาะรูและไม่ต้องเลี้ยงไส้เดือน ใช้คอยรับน้ำมูลไส้เดือนที่ไหลลงมา 2.มูลวัว หรือ มูลวัวขุน แบบตากแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม 3.มูลแพะ แบบตากแห้ง จำนวน 5 กิโลกรัม 4.พันธุ์ไส้เดือน จำนวน 400 กรัม 5.น้ำสะอาด 6.ไม้ไผ่สำหรับทำชั้นคอนโด(สูงตามความต้องการ) 7.ไม้สำหรับพาดชั้นวางกะละมังเป็นชั้นๆ โดยไม้ที่พาดวางห่างกันพอประมาณ ธีการเลี้ยง 1.เริ่มต้นจากนำกะละมังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร จำนวน 10 ใบ หรือตามความต้องการ โดยทำการเจาะรูที่กะละมังเป็นรูระบายน้ำเล็กๆ จำนวน 5-6 รู โดยกะละมังชั้นล่างสุดไม่ต้องเจาะรู ใช้คอยรับน้ำมูลไส้เดือนที่ไหลลงมา 2.นำมูลวัวและมูลแพะนำมาบดแล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำลงไปใส่ในกะละมังที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ 3.เตรียมชั้นคอนโดที่จะใช้ในการเลี้ยงไส้เดือน 4.เมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้ว ก็สามารถนำพันธุ์ไส้เดือนจำนวน 400กรัมที่เตรียมไว้มาใส่ลงไปในกะละมัง แล้วคลุกให้ไส้เดือนนั้นลงไปในกะละมัง รดน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีความชื้น จากนั้นก็ยกขึ้นชั้นที่เตรียมไว้ได้เลย 5.ให้น้ำไส้เดือนในแต่ละชั้นของคอนโด เช้าและเย็น เพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอด 6.สำหรับพื้นที่การเลี้ยงไส้เดือนควรเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดไม่ควรมาก อากาศไม่ร้อนจัด อาจจะทำเป็นโรงเรือนมีหลังคาก็ได้ เป็นหลังคาจากหญ้าก็จะดีมากๆ แต่เน้นที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก 7.อาหารของไส้เดือนดิน อยู่ในมูลวัวและมูลแพะ อีก 1 อาทิตย์ก็ให้อาหารจำพวกกากถั่วเหลือง หรือเศษผักเช่น ผักกาดขาวหรือผักอวบน้ำก็ได้ ประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถขายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ไส้เดือนได้แล้ว

แผนที่
Google Map

การติดต่อ