เสื่อกก

บ้านบก หมู่ที่ 8 อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่มีการทำเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกกล้วย ปลูกพืชผักสวนครัวเพราะลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายจึงมีการปลูกพืชได้หลายชนิดสลับตามแต่ละฤดูกาลส่วนใหญ่จะปลูก บริเวณรอบบ้านจะมีการปลูกพืชผักเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน เช่น มะพร้าว ต่างๆ กล้วย พืชผักสวนครัวต่างๆโดยเฉพาะ ตะไคร้ มะนาว กระเจี๊ยบ ใบเตย อัญชัน พืชสวนครัวจำนวนหนึ่งซึ่งนอกจากจะใช้บริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังมีพืชประจำถิ่นที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมีจำนวนมากพืชชนิดนั้นคือ ต้นกก ซึ่งเป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู มีลำต้นใต้ดิน เจริญเติบโตเป็นกอ ลำต้นเหนือดินมีลักษณะเป็นก้านแข็งกลม สูงประมาณ ๑.๒-๒.๔ เมตร ใบมีขนาดสั้นแผ่เป็นกาบหุ้มส่วนโคนของลำต้น ดอกออกเป็นช่อกลมสีน้ำตาลแดงที่ปลายยอด มีใบประดับที่ปลายลำต้นเป็นเส้นกลมเล็กยาว ๑๒-๒๔ ซม. ห้อยโน้มลง ๕๐-๑๐๐ เส้น ชาวบ้านในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากขณะนั้นการหาวัสดุอุปกรณ์ได้ยากมาก จึงใช้วัตถุดิบที่ใกล้ตัวนำมาดัดแปลงในการทอเสื่อเพื่อใช้ในครัวเรือน นี้จึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อๆ กันมา

วีดีโอแนะนำ

การติดต่อ