ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว บ้านท่าเขา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นับว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตลอดจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของการเรียนรู้เพื่อนำกะลามะพร้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ ผลิตจากกะลาในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ผลิตด้วยความปราณีต สวยงาม เหมาะสมแก่การใช้งาน และเป็นของฝากของที่ระลึก

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ