กระเป๋า

ใช้สำหรับสะพาย ใส่สิ่งของที่สามารถพกพาได้ กระทัดรัด และมาลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ต้องใช้ความปราณีตในการทำ

การติดต่อ