งอบใบจาก(เหละ)

แหละ หรืองอบใบจาก ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ใช้ใบจากที่ขึ้นอยู่มากในท้องถิ่น มาทำเป็นหมวกจากใบจาก เหละป้าดำ งานทำมือคุณภาพทุกชิ้น

แผนที่
Google Map

การติดต่อ