วัดบางจาก

วัดบางจาก เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๕ ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไว้เป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามาสักการบูชา

แผนที่

การติดต่อ