ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน และปุ๋ยมูลไส้เดือน ลุงสง่า

ลุงสง่า สุขสะอาด ข้าราชการเกษียณ ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรรักษ์โลก โดยไม่พึ่งพาสารเคมี ลุงสง่าเป็นปราชญ์ชุมชนในด้านการเกษตร การทำปุ๋ยชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชปลอดสารพิษ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และจุลินทรีบำรุงพืชต่างๆ ลุงสง่าทำเกษตรไปพร้อมๆ กับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แบบบ้านๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญาทุกอย่างเพื่อไม่ให้สูญหายไปพร้อมกับตัวลุงในอนาคต

แผนที่
Google Map

การติดต่อ