ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบ้านบุ่งสิบสี่

ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบ้านบุ่งสิบสี่ เป็นสถานที่สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงสามารถใช้เป็นห้องประชุมและสัมมนาได้ และอีกหลังเป็นอาคารให้บรรยากาศแบบธรรมชาติ ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเย็น หรือนั่งพักรับประทานอาหาร จัดกิจกรรมการต้อนรับ ใช้ในการบรรยายสรุปแนะนำสถานที่ และมีข้อมูลต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาก่อนเยี่ยมชมสถานที่จริง

แผนที่
Google Map

การติดต่อ