ชายหาดบางเสร่

หาดทรายที่สวยงามยาวตลอดแนวชายหาด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ น้ำทะเลใสสะอาด มีบริเวณอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก มีบริเวณเรือนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการลงเรือชมวิวทิวทัศน์รอบตำบลบางเสร่ รวมทั้งมีสวนสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อน และมีอนุสาวรีย์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ ,วัดสามัคคีบรรพต (วัดนอก) ,ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ฝึกอาชีพ) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

แผนที่
Google Map

การติดต่อ