ลุงพรทองโบราณ

ลุงพรทองโบราณ งานช่างทองสกุลเมืองเพชร ลุงพรหรือผู้พันพร "ทองโบราณ" ศิลปินที่เรียกได้ว่า ศิลปินระดับโลก ที่ปัจจุบันมีช่างทองสกุลนี้เหลือแค่ 20-30ท่าน งานลวดลายที่เห็นในรูป เป็นงานทองที่เรียกว่า "สกุลเมืองเพชรบุรี" ซึ่งจัดได้ว่าเก่าแก่กว่าที่อื่น เพราะได้รับอิทธิพลมาจากช่างทองชาวจีนสมัยก่อนนู้น และปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกให้ช่างทองสกุลเมืองเพชรเป็น "มรดกทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติ สาขางานฝีมือช่างดั้งเดิม" ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2552 และจัดเป็น 1 ใน 3 ของสกุลช่างทองหลักของประเทศไทย( ช่างทองหลักมี 1.สกุลช่างทองสุโขทัย 2.สกุลช่างทองเมืองเพชร 3.สกุลช่างถมนคร) งานของลุงพรเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นพ่อ และลุงพรเองได้ไปเรียนด้านนี้มาเฉพาะเพื่อต่อยอดงานของพ่อ และกลับมาอนุรักษ์งานทองเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรีบ้านเรา ร้านทองของลุงพรปัจจุบันอยู่ ที่หนองจอก ตั้งอยู่ท่ามกลางสวน กลางนา ไม่มีที่ไหนเหมือน ขายทองกันกลางทุ่งแห่งแรกในไทยท่านใดสนใจอาจจะต้องสั่งจองล่วงหน้าหน่อยนะคะ เพราะงานทุกชิ้นแฮนด์เมด

Google Map

การติดต่อ