ภูลมโลบ้านร่องกล้า

ชุมชนบ้านร่องกล้ามีทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ป่นุในระดับหนึ่ง เช่น ต้นนางพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย)ต้นเมเปิล ซึ่งมีมากในหมู่บ้านร่องกล้า

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map