โรงทอผ้าไหมยกทองโบราณ

โรงทอผ้าไหมยกทองลายโบราณ และเรือนไทย ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ได้รวมผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน โดยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ท้องถิ่นดั้งเดิม ตลอดจนการนำเอาความเป็นธรรมชาติ มาผสานกับความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสม มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เข้ามาเยี่ยมชมทุกวันเฉลี่ยเดือนละ 800-100 คน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหม แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ