ค่ายมวยเกียรติหมู่4

ค่ายมวยเกีรติ หมู่ที่ 4 บ้านสองหนอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นค่ายมวยในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีสมาชิกตั้งแต่รุ่นเล็ก จนถึงรุ่นใหญ่

วีดีโอแนะนำ
แผนที่

การติดต่อ