กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองมะแซว

คนในชุมชนบ้านหนองมะแซว นิยมปลูกต้นกกไว้หลังบ้าน จึงทำให้มีต้นกกจำนวนมาก ตนในชุมชนจึงนำมาแปรรูปเป็นเสื่อกกจำหน่าย สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเป็นจำนวนมาก

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ