วัดประชาโฆสิตาราม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสร็จพระราชดำเนินเททองพระประธา่นปฏิมกรในพระอุโบสถ รวมทั้งได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานหน้าบันพระอุโบสถของวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นพิกุลด้านทิศตะวัจออกหน้าอุโบสถหลังใหม่ ในปี พ.ศ. 2523 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถในปี พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2532 ในหลวงรัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีตัดหวายลูกนิมิต

วีดีโอแนะนำ
แผนที่
Google Map

การติดต่อ