มัสยิดดำรงอิสลาม

เป็นมัสยิด หนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามและยังเป็นชุมชนที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ-อิสลาม อยู่ร่วมกัน

แผนที่
Google Map

การติดต่อ