จุดต้นน้ำ

เป็นศูนย์ต้นน้ำที่เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไปจนถึง การฟอกย้อม การทอและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

วีดีโอแนะนำ
แผนที่