ยลอาทิตย์ลอดช่อง ปราสาทพันปี ต้องมนต์เจียงแป็ย์

ทุกวันที่5เดือนมีนาคม ของทุกปี จะมีปรากฎการณ์ธรรมชาติตะวันลอดช่องปราสาทช่างปี่ ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมได้นะครับ

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ