ทะเลหมอก

ทะเลหมอก สามารถชมทะเลหมอกได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี โดยจะต้องขึ้นไปบริเวณจุด ชมวิว 360 องศา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองดินขาว มุมมองที่สวย ที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออก จะเห็นแสงแรกแห่งตะวันได้อย่าง ชัดเจน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมีแนวเทือกเขาสีเขียวและมี ทะเลหมอกสีขาวเต็มหุบเขาล่องลอยตามกระแสลมและยัง สามารถเห็นแนวเทือกเขาภูเก็ตซึ่งเป็นเส้นกั้นระหว่างฝั่งทะเล อันดามันกับฝั่งทะเลอ่าวไทยอีกด้วย

แผนที่

การติดต่อ