ต้นตะเคียนใหญ่

“วัดโพธิ์ประทับช้าง” สำหรับมุมมองของสะดุดตาแล้ว เป็นโบราณสถานเก่าแก่มาก เป็นวัดเก่าแก่มีมีอายุมากกว่า 300 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา ที่น่าสนใจตรงที่ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน และยังคงสภาพในอดีตตามจนทุกวันนี้อีกด้วย ไม่ได้มีการสร้างทับซ้ำให้หายไปจากเค้าโครงเดิม ดังนั้นการได้มาเที่ยวที่วัดโพธิ์ประทับช้าง นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวัดโบราณที่ถือว่ายังคงมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นโบราณสถาน และยิ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาด้วยแล้วสวยงามมาก “หลวงพ่อโต” ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้างยังมี คือ พระพุทธรูป เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” หน้าตักกว้าง 4 ศอก กว้าง 5 ศอก เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุได้ 300 ปีเศษ เป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง ประดิษฐานในอุโบสถ “ต้นตะเคียนใหญ่” ที่หน้าวัดยังมีต้นตะเคียนใหญ่ กล่าวกันว่า อายุมากกว่า 250 ปี วัดโดยรอบต้องใช้คนถึง 7 คน ในการโอบให้รอบ เป็นที่อาศัยของนกแก้วธรรมชาติจำนวนมาก ที่เหลือในประเทศเพียงไม่กี่ที่ ความกว้างรอบต้นวัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60 เซนติเมตร “ศาลพระเจ้าเสือ” สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 แห่งอโยธยา “แม่น้ำพิจิตร” เป็นแม่น้ำเก่าแก่เป็นทางเดินเก่าของแม่น้ำน่าน ไหลแยกจากแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอเมือง สภาพลำน้ำคดเคี้ยวตื้นเขิน และแห้งในฤดูแล้ง แม่น้ำพิจิตรอยู่ระหว่างแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบแม่น้ำยมที่อำเภอโพธิ์ทะเล โดยจะไหลผ่านบริเวณด้านข้างของวัดโพธิ์ประทับช้าง

แผนที่

การติดต่อ