เขื่อนตะเกาว์

เขื่อนกั้นน้ำขนาดเล็ก สามารถเก็บน้ำได้ตลอดปี มีร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่ลงอาบน้ำ ...บรรยากาศธรรมชาติน่าพักผ่อนรับลมเย็นๆริมเขื่อน

วีดีโอแนะนำ

การติดต่อ