ล่องแก่งบ้านเขาหลัก

ล่องแก่งบ้านเขาหลักเป็นการล่องแก่งผ่านสายน้ำที่รวมกัน 3 ลำคลอง คลองลำชอน คลองเขาสูงและคลองลำภูรา สภาพน้ำใส ตลอดการล่องแก่งท่านจะได้ชมธรรมชาติที่มีความร่มรื่่น ลักษณะแก่งมีความเสี่ยงน้อยสามารถล่องได้ทุกเพศทุกวัย

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ