ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน

บ้านดงมัน มีศูนย์เรียนรู้อยู่ใจกลางชุมชน และมีพิพิธภัณฑ์บ้านดงมันที่รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ประวัติหมู่บ้าน คณะกรรมการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ข้อมูลของชุมชน ท่ารำ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่จะให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในเบื้องต้นได้

วีดีโอแนะนำ
แผนที่