วัดลาดปู่

วัดลาดปู่ทรงธรรม” ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 โดยมีอาคารเสนาสนะ ที่ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และมีมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นที่พำนักสงฆ์และที่ธุดงค์ของพระเกจิอาจารย์หลายรูปเป็นประจำ เนื่องจากมีความเงียบสงบมากนั่นเอง ต่อมาได้มีการสร้างองค์พระธาตุสัจจะครอบรอยพระพุธบาทขึ้น เพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้พังทลายลงเนื่องจากความทรุดโทรมตามกาลเวลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518 นอกจากนี้ภายในยังใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ และพระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) โดยพระธาตุสัจจะองค์นี้ ได้ทำการก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2519 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยมีลักษณะขององค์พระธาตุ คล้ายกับพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม

การติดต่อ