พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สืบสานผ้าไหมสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมผลผลิตจากฝีมือถักทอของชาวบ้านที่มิใช่เป็นชิ้นงานเพียงเพราะฝีมือสืบสานจากภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกที่สามารถทำได้เองเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน หากแต่การถักทอจนสำเร็จเป็นผืนผ้านั้นเชื่อมประสานเอาหัวใจรักถ่ายเทเข้าผสมผสานสายใยแห่งเส้นไหมเข้าไปด้วย

แผนที่
Google Map

การติดต่อ