กิจกรรมการท่องเที่ยว

1.เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร 2.วัดป่าห้วยกุ่ม (หลวงพ่อสายทองฯ) 3.พระธาตุสามหมื่น อ.ภูเขียว