กิจกรรมการท่องเที่ยว

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้ชืื่อว่าเป็นเมือง 3 วัง คือพระนครคีรี (เขาวัง) พระราชวังรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน และ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และยังได้ชื่อว่าเป็นจังหวัด 3 น้ำ คือน้ำจืด น้ำกร้่อยและน้ำเค็ม และมี 3 ทะเล คือทะเลหมอก ณ อุทยานแก่งกระจาน ทะเลโคลนที่อำเภอบ้านแหลม และทะเลทรายที่อำเภอชะอำ และยีงได้ชื่อว่าเป็นเมือง 3 รส คือ รสหวานจากน้ำตาลโตนด ซึ่งมีการทำน้ำตาลที่อำเภอบ้านลาด รสเปรี้ยวจากมะนาวของอำเภอท่ายาง และรสเค็มจากเกลือที่อำเภอบ้านแหลม นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีแล้วยังสามารถแวะเที่ยวชมชุมชนเก่า 100 กว่าปี ของชุมชนหนองจอกได้อีกด้วย ซึ่งอยู่ไม่ใกล้จากตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี เดินทางสะดวก สบายและปลอดภัย ผู้คนน่ารัก อัธยาศัยดี