กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลปู่ตา ชมฐานทอผ้าไหม ผ้าเทโร แวะชมเกษตรพอเพียง การทำปลาส้ม ทำหมูหวาน กล้ายฉาบ เสื้อสกรีน หมวกสกรีน กระเป๋าสกรีน ล่องเรื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น รับประทานอาหารริมแพ ชมสาธิตการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ ค่ายเกียติ หมู่ที่ 4 พักโฮมสเตย์ ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ปั่นจักรยานริมอ่างเกาะแก้ว ชมพระอาทิตย์ขี้น