กิจกรรมการท่องเที่ยว

หลังจากนักท่องเที่ยวชมวิถีไทภูที่ชุมชนวัดเฉลียงทองบ้านเซินเหนือแล้ว สามารถเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร มีเทือกเขาใหญ่น้อยเรียงรายสลับทับซ้อนอย่างสวยงาม กับอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติ เก่ป็นฉากของชุมชน ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ 1. เดินทางออกจากวัดเฉลียงทอง ไปชมน้ำผุดตาดเต่า บรรยากาศร่มรื่น มีบริเวณให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจยิ่งนัก ที่บ้านวังผาดำ ตำบลวังสวาบ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 2. เดินทาออกจากน้ำผุดตาดเต่าไปยังถ้ำภูตาหลอ ซึ่งอยู่บ้านวังกกแก้ว หลังจากนั้น เดินทางขึ้นดงสะคร่าน เพื่อไปนั่งรถอีโก่ง ชมน้ำตากทิดมี น้ำตกตาดฟ้า ตาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร 3. เดินทางลงจากดงสะคร่าน ถึงอำเภอภูผาม่าน ก่อนเวลาจะลับขอบฟ้า ค้างคาวนับล้านตัวต่างบินเรียงกันออกมาจากถ้ำเป็นสายยาวอย่างสวยงาม ดูคล้ายงูใหญ่ที่เลื้อยออกมาแหวกว่ายไปในอากาศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมภาพฝูงค้างคาวกันเป็นจำนวนมาก ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร 4. หลังจากนั้น ส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พัก