กิจกรรมการท่องเที่ยว

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นตรงมา ทางไปกรุงเทพมหานครผ่านอำเภอบ้านไผ่ไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้าย ไปประมาณ 7 กิโลเมตร เจอทางเข้าหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ก็ถึงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัดวิถีบ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น ในอำเภอพลมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัดวิถี 6 หมู่บ้านนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง ไปยัง บ้านหนองบัว และบ้านหนองบัวสันติสุข ซึ่งติดกับบ้านหนองบัวน้อย เมื่อท่องเที่ยวทั้ง 3 หมู่บ้านแล้ว สามารถเดินทางไปต่อที่บ้าน บ้านป่าเป้า บ้านห้องหอยและบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนาได้ซิ่งไม่ห่างไกลกันมากนักนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตและวิถีชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นววิถีอำเภอพล ยางอิ่มอกอิ่มใจ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น เช่น 1.หมู่บ้านเต่า เป็นหมู่บ้านที่มีเต่าเพ็ก(เต่าเหลือง) ทั่วหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่บ้านกอก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ห่างจะอำเภอพระยืนประมาณ 20 กิโลเมตร 2.พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร ภายในอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมตามแบบศิลปะทวารวดีผสมศิลปะอินโดจีน ส่วนยอดของพระธาตุเป็น ทรงเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากพระธาตุขามแก่น ถ้าคุณขึ้นไปนมัสการพระธาตุด้านบนแล้วยังสามารถ มองเห็นวิวเมืองขอนแก่นที่สวยงามได้ด้วย ห่างจะอำเภอพระยืนประมาณ 35 กิโลเมตร 3.พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่นและของภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ซึ่งสถานที่แห่งนี้ว่ากันว่าเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ห่างจะอำเภอพระยืนประมาณ 69 กิโลเมตร 4.จุดชมวิวหินช้างสี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็นจุดชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยก่อนถึงจุดชมวิวสามารถ ชมความสวยงามของหินที่มีรูป ทรงแปลกตา มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะเรียงรายกันอยู่บนลานกว้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนมีชื่อเรียกรวมกันว่า ทะเลหินช้างสี ซึ่งประกอบไปด้วยหินต่างๆ ที่มีชื่อเรียกตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นหินช้างสี หินรูปหัวกะโหลก หินรูปแมวน้ำ หินรูปหอยนางรม เป็นต้น ห่างจะอำเภอพระยืนประมาณ 58 กิโลเมตร