กิจกรรมการท่องเที่ยว

แอ่งเล็กๅ>> วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ วัดม่วงขาวแก้วพิกุล ชมการทำเฟอร์นิเจอร์ เรียนรู้การทำกระเป๋าหนังเทียม แอ่งใหญ่>> ม.1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ ซึ่งมีโบราณสถานรอยพระบาทคู่ที่เก่าแก่