กิจกรรมการท่องเที่ยว

1. ถ้ำเลเขากอบ ถึง ล่องแก่งบ้านเขาหลัก อ.เมืองตรัง ระยะทาง 29 กม. 2. เขาหัวแตก ถึง บ้านพรุจูด อ.สิเกา ระยะทาง 57 กม. 3. ศูนย์ OTOP (จุดจำหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้เทพธาโร) ถึง บ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง ระยะทาง 47 กม. 4. วังเทพทาโร ถึง บ้านลำขนุน อ.ย่านตาขาว ระยะทาง 60 กม.