กิจกรรมการท่องเที่ยว

อำเภอเกาะคามีวัดที่สวยงามและมีความสำคัญมากมาย ที่แนะนำในการเดินทางไหว้พระ 9 วัดเขตอำเภอเกาะคา ได้แก่ เริ่มที่วัดหาดปู่ด้าย ม.1 ต.นาแส่ง , วัดพระธาตุจอมปิง ม.8 ต.นาแก้ว , วัดนาแส่ง ม.6 ต.นาแส่ง , วัดนากิ๋ม ม.7 ต.นาแส่ง , วัดพระธาตุดอยน้อย ม.1 ต.ท่าผา , วัดพระธาตุลำปางหลวง ม.1 ต.ลำปางหลวง , วัดนางเหลียว ม.4 ต.ลำปางหลวง , วัดไหล่หินหลวง ม.2 ต.ไหล่หิน , วัดสันตินิคม ม.2 ต.ใหม่พัฒนา นอกจากนี้ยังสามารถมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนวัตวิถีในพื้นที่ อ.เกาะคา จำนวน 4 หมุ่บ้าน ดังนี้ บ้านหาดปู่ด้าย ม.1 ต.นาแส่ง , บ้านท่าผา ม.4 ต.ท่าผา , บ้านโป่งร้อน ม.1 ต.ใหม่พัฒนา และ บ้านทุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พัฒนา