กิจกรรมการท่องเที่ยว

เมื่อไหว้ขอพรจากพญาเต่างอย และเลือกชม ซื้อสินค้า แล้ว สามาถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง คือ แหล่งหินตัด ภูผาผึ้ง ณ บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเชิงนิเวศน์ ระยะทางจากพญาเต่างอย ถึงแหล่งหินตัด ภูผาผึ้ง บ้านม่วงคำ ประมาณ10 ก.ม. ไปตามถนนกวนบุ่น-ศรีวิชาปทางทิศตะวันตก ชื่นชมกับแล่งธรรมชาติแล้วไปแวะเที่ยววัดภูผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสลกลนคร ระยะทางจากบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย ประมาณ 12 กม.