กิจกรรมการท่องเที่ยว

- เดินทางจากบ้านหนองแข้ อ.โคกศรีสุพรรณ ไป พญาเต่างอย อ.เต่างอย ตามถนนหมายเลข ๒๒๓ และถนนหมายเลข ๒๓๕๘ ระยะทาง ๒๔.๖ กิโลเมตร - เดินทางจากบ้านหนองแข้ อ.โคกศรีสุพรรณ ไป วัดพระธาตุเชิงชุม ตามถนนหมายเลข ๒๒๓ และถนนหมายเลข ๒๐๒๙ ระยะทาง ๒๘.๓ กิโลเมตร