กิจกรรมการท่องเที่ยว

จากชุมชนบ้านท่าข้ามควายสามารถเดินทางต่อไปยังอำภอละงู ระยะทางเพียง 15 กิโลเมตร ไปยังหมู่บ้านตะโละใส เพื่อชมความงามอุทยานธรณีโลก Geopark และสามารถลงเรือต่อไปดู ปราสาทหินพันยอด เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี หรือเกาะหลีเป๊ะ