กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านแม่กำปอง คือชุมชนที่มีคนทั่วไปรู้จัก และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากว่าหนึ่งแสนคนต่อปี และมาใช้บริการบ้านพักมากว่าหนึ่งหมื่นคนต่อปี ทำรายได้มากมายให้ชาวบ้านกับชุมชน ชุมชนแม่กำปอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในชุมชนมีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะจุดที่มาแล้วต้องเช็คอิน คือร้านกาแฟลุงปุ้ดป้าเป็ง ร้านกาแฟชมนกชมไม้ ร้านระเบียงวิว เป็นต้น ชุมชนบ้านป๊อก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับชุมชนบ้านแม่กำปอง ห่างกันเพียง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เมื่อมาท่องเที่ยวที่แม่กำปองแล้ว มักจะต้องแวะมาชิมกาแฟที่ร้าน The Giant ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านป๊อก หมู่ที่1 ตำบลห้วยแก้ว ดังนั้นการเดินทางของ 2 ชุมชนนี้ไม่ได้ห่างไกลกันเลย