กิจกรรมการท่องเที่ยว

จากบ้านร่องกล้า เส้นทางกลับสามารถแวะท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เพื่อ ชมโรงเรียนการเมืองทหาร , ลานหินปุ่ม , ลานหินแตก , ผาชูธง , โครงการตามพระราชดำริ , น้ำตกต่างๆ , และเดินทางไปภูทับเบิกได้