รายละเอียดการเดินทาง

#1 วัดนทีตีรสถิตย์
img

วัดเก่าแก่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน

ดูรายละเอียด แผนที่การเดินทาง
#2 ปริวาส
img

เป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ดูรายละเอียด แผนที่การเดินทาง
#3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
img

ดอกกล้วยไม้ จากดินไทยเกิดจากการสร้างสรรค์ของสมาชิกกลุ่ม โดยเรียนแบบจากดอกไม้จริง

ดูรายละเอียด แผนที่การเดินทาง
#4 ปลานึ่งแจ่วผักต้ม
img

ปลานึ่งแจ่งผักต้มเป็นอาหารรสไทยแท้ของคนอีสาน

ดูรายละเอียด แผนที่การเดินทาง